SPITZER Walter

Urodził się w 1927 r. w Cieszynie. W czasie II wojny światowej więzień obozów koncentracyjnych Auschwitz, GrossRosen i Buchenwald, z których ocalał m.in. dzięki swojemu talentowi artystycznemu. W 1945r. zamieszkał w Paryżu, gdzie studiował w École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris. W swoich dziełach często podejmuje tematykę obozową i wojenną, jest także twórcą scenografii teatralnych oraz słynnego pomnika upamiętniającego Obławę Vel d’Hiv na square de la Place des Martyrs Juifs du Vélodrome d’Hiver w 15. dzielnicy Paryża.