0%

Patrick Siccoli, Mick Jagger & Charlie Watts “Regine’s Club”, Paryż, 1976

Patrick Siccoli, Mick Jagger & Charlie Watts “Regine's Club”, Paryż, 1976
Fotografia analogowa, 49 x 39 cm
Sygn. w prawym dolnym rogu, oprawiona.
Z tyłu odręcznie napisany ołówkiem “Mick Jagger & Charlie Watts Paris, 1976”, podpisane i numerotowane 9/30. Pieczątka Patrick Siccoli-Galerie Grace Radziwill.