0%

Alexandre Lewkowicz, Raj, 1970

Alexandre Lewkowicz, Raj, 1970
Fotografia analogowa, E.A, 50 x 32 cm (rama 61 x 41 cm)
Sygn. i datowany prawy dół