Dla prasy

W sprawie ewentualnych pytań lub publikacji prosimy o kontakt:

Art-maniac by Galerie Roi Doré
6, rue Sainte Anastase
75003 Paris – France
+33 1 42 78 54 42
artmaniac@roidore.com